Velkommen

Seksualvejlederuddannelsen er den ældste og største efteruddannelse af sin art i Europa med 195 undervisningslektioner og mere end 20 eksterne gæsteforelæsere – alle med praksis forankret i hverdagen. Uddannelsen ækvivalerer 30 ECTS-point.

Vi glæder os til at møde dig eller én af dine kolleger på uddannelsen!

Seksualvejlederuddannelsens internat-moduler afvikles på Hou Søsportscenter, 8300 Odder:
www.hou-seasport.com

OBS! Også med temaet “ALDRING & DEMENS”

Uddannelse

2020 – 2021

ER IGANGSAT

med 30 deltagere.

Deltagere på ventelisten er sikret plads på næste uddannelse.

Uddannelse

2021 – 2022

Åben for tilmelding

Pladserne tildeles efter
“først til mølle” princippet.