Historie

SEKSUALVEJLEDERUDDANNELSENS HISTORIE

Se også:

Brikker til handicap-sexologiens historie i Danmark !

Historien om verdens bedste vejledning !

Det begynder for 40 år siden.

Siden det første handicap-sexologiske kursus for medarbejdere – omhandlende udviklingshæmmede og seksualitet – blev afholdt i 1973, har behovet for at opkvalificere viden om handicap og seksualitet haft stor prioritet. Undervisningsministeriet, Socialstyrelsen, amter / regioner / kommuner, interesseorganisationer samt skoler og institutioner har gennem de seneste godt 40 år taget initiativ til efteruddannelsesforløb, der skal sikre borgere med et handicap, pårørende og forældre samt medarbejderne bedre indsigt i de seksuelle tematikker, som mennesker med et handicap kan møde.

Reform skaber behov.
Op gennem 1970’erne og med udlægningsreformen i 1980, hvor medborgere med udviklingshæmning blev mere synlige i samfundsbilledet, stod det klart for fagfolk og pårørende, at seksualitet også er en del af livet for mennesker med et handicap, som man må forholde sig til.

Gennembruddet sker.
Det store efteruddannelsesmæssige gennembrud skete, da udviklingskonsulent Jørn Foss hos Socialpædagogernes Landsforbund i 1985 tog initiativ til, at opslå landsdækkende ugekurser for organisationens medlemmer. I årene 1985 – 90 blev der afholdt et utal af spændende kurser, der havde en fantastisk spredningseffekt som ringe i vandet. Begejstrede medarbejdere rejste hjem fra kurserne og tog initiativ til kurser på egen arbejdsplads el. i lokalområdet.

Nordisk engagement.
Også de nordiske forældreorganisationer samlet i ”NFPU- Nordisk Forbund for Psykisk Udviklingshæmmede” tog initiativ til det første nordiske symposium: ”Sex – en del af livet, også for handicappede”, der i 1988 blev holdt i Danmark. Senere fulgte symposier i Norge (1989), Finland (1991) og Island (1992).

Fra kursus til uddannelse.
Efterhånden opstod der behov for ikke alene at øge kompetencen hos den enkelte medarbejder, men også at få uddannet medarbejdere, der kunne vejlede og supervisere borgere med et handicap, dennes pårørende samt i særdeleshed medarbejderne i hverdagens praksisfelt.

Første spæde forsøg.

En sådan uddannelse havde der fra tid til anden været gjort forsøg på at etablere. Nærmest kom vi, da Amtsrådsforeningen inviterede repræsentanter fra samtlige amter til et orienteringsmøde, der endte med et enkelt pilotkursus på Den kommunale Højskole i Grenå – og derved blev det.

Ulykkelig sag.
Ulykkeligvis blev det i stedet for inspirerende handicappolitiske efteruddannelsesvisioner desværre en kedelig sag i Storstrøms Amtskommune, der førte til udviklingen af Seksualvejlederuddannelsen.

To medarbejdere på institutionen Kofoedsminde ved Rødby blev af den lokale presse uretmæssigt  hængt ud og anklaget for at overtræde etiske regler i forbindelse med seksualoplæring af domsanbragte borgere.

Sagen trak store overskrifter især i lokalpressen, hvilket foranledigede det daværende amtsråd til at overgive sagen til efterforskning hos politiet.

Amtskommunens socialdirektør Alfred Dam besluttede sammen med forvaltningens psykolog Klaus Bonde, at man i stedet for navlebeskuelse og sortsyn, skulle se fremad m.h.p. at uddanne og udvikle sig ud af den kedelige sag

Seksualvejlederuddannelsen en realitet.

I løbet af 1991 blev Seksualvejlederuddannelsen derfor udviklet i tæt samarbejde med Storstrøms Amt som den første Seksualvejlederuddannelse i Skandinavien – formentlig i verden.
Søndag d. 15. marts 1992 mødte de første 22 kursister på hotel ”The Cottage” i Nysted på Lolland.

Uddannelsesoversigt.

Siden har Seksualvejlederuddannelsen været udbudt:

1992 / 1994                         Storstrøms Amt (2 udd.)

1993 / 1994                         Østfold Vernepleier-Høgskole / helsedirektoratet, Norge

1995 / 1997                         Nordjyllands Amt (2 udd.)

1995 / 1997                         Århus Amt

1999 / 2000                         Fyns Amt

2001 / 2002                         Ringkøbing og Vejle amter

2002 / 2003                         Århus Amt

2003 / 2004                         Rørbæk Center

2005 / 2006                         Hou-uddannelse 1

2007 / 2008                         Hou-uddannelse 2

2009 / 2010                         Hou-uddannelse 3

2010 / 2012                         Hou-uddannelse 4

2011 / 2013                         Hou-uddannelse 5

Dele af Seksualvejlederuddannelsen har endvidere været udbudt i Estland, Litauen, Grønland og på Færøerne.

Seksualvejleder nr. 300.

På ”Hou-uddannelse 5” uddannes seksualvejleder nr. 300.

Det samlede antal færdiguddannede vil foråret 2013 være 319 seksualvejledere – tallet er renset for kursister, der ikke har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat og dermed ikke modtaget Diplom.