Formål

Formålet med Seksualvejlederuddannelsen er at bibringe kursisterne omfattende sexologisk viden samt overblik over fagets forskellige aspekter med særlig vægt lagt på handicapsexologi. 

Hensigten er, at seksualvejlederen med afsæt i basisviden og -erfaring specialiserer sig indenfor de forskellige handicapgrupper. 

Målet opnås ved:

   •  at indføre kursisten i metoder, midler og principper, der anvendes indenfor det sexologiske fagområde.

   •  at gøre kursisten bekendt med fagets hjælpemidler, litteratur, film, undervisningsmaterialer og øvrige referencer.

   •  at give kursisten overblik over og kendskab til andre faggruppers arbejde med sexologi.

   •  at kursisten udvikler og kontinuerligt arbejder med egen personlig holdning og etisk indstilling i forhold til arbejdet som seksualvejleder.

   •  at kursisten oparbejder en både sikker og tolerant faglig tilgang til seksualvejlederfunktionen, der bygger på viden, indsigt og erfaring, således at
      det giver mulighed for at kunne vejlede både mennesker med handicap, deres pårørende og  kolleger.