Projektopgaver

I uddannelsen er indbygget 3 projektopgaver. 

Projektopgaverne løses almindeligvis i basisgrupper. 

OPGAVE 1: 

Planlæg, gennemfør og evaluér et brugerkursus.

   •  Brugerkurset skal være relevant indenfor kursistens arbejdsområde, men der stilles ikke bestemte formkrav til indhold og længde.

OPGAVE 2: 

Selvvalgt opgave.

   •  Med evt. afsæt i erfaringer fra brugerkurset eller i erfaringer fra kursistens pædagogiske hverdag, formuleres projektopgaven.

Eks. på opgaver er: Udvikling af konkrete undervisningsmaterialer og hjælpemidler, debatoplæg til kollegagrupper, undersøgelser af personaleholdninger, etik-spil, oplæsnings- og billedbøger, cd-rom om hjælpemidler, debat- og inspirationsvideo, infomapper samt udarbejdelse af forslag til implementering af seksualpolitik på egen arbejdsplads eller i eget arbejdsområde etc.. 

OPGAVE 3: 

Formidlingsopgave.

   •  Med henblik på at vejlederen skal kunne formidle kundskab på et stærkt følelsesladet område, øves kursisten i at formulere artikler til
      dags- og fagpresse samt oplæg til radio og tv-programmer. Promovering og formidling på udstilling el. messestand
      kan også indgå i opgaven.

Opgaverne evalueres af kursisterne i plenum samt af uddannelsesledelsen. 

Diplom for fuldført uddannelse udstedes når alle 3 projektopgaver er godkendte.