Målgruppe & optagelseskrav

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til medarbejdere med relevant uddannelsesmæssig baggrund. Eksempelvis:

Pædagog, lærer, psykolog, fysio-/ergoterapeut, plejer, socialrådgiver, sundheds-/ sygeplejerske, social- og sundhedsassistent.

Optagelseskrav
Ved ansøgning skal deltagerne kunne dokumentere mindst 2 års praksis (Dispensation kan opnås). 

Deltagerne skal være indstillede på, at seksualvejlederuddannelsen kræver en studiemæssig stor indsats og personlig involvering med læsning af litteratur og udarbejdelse af projektopgaver. 

“For at sikre kursisternes fulde udbytte af uddannelsesforløbet, er det ønskeligt, at deltagernes tjenestested er indstillet på, at støtte medarbejderen med den fornødne frihed og økonomi til gennemførelse af projekter, køb af materialer, transportudgifter etc.