Forløb

Uddannelsen består af 9 moduler:  6 moduler i form af internater i Hou Søsportscenter ved Odder og 3 moduler i form af projektarbejde.

Modul 1: 5 dages internat

Modul 2: 4 dages internat

Modul 3: Interfase – der arbejdes med projekt

Modul 4: 3 dages internat

Modul 5: 3 dages internat

Modul 6: Interfase – der arbejdes med projekt

Modul 7: 3 dages internat

Modul 8: Interfase – der arbejdes med projekt

Modul 9: 3 dages internat

 


 

Modul 1 – basisdelen

   •  introduktion til sexologi
   •  almen sexologi
   •  seksuel udvikling og adfærd
   •  handicapsexologi
   •  handicappedes synspunkter
   •  pårørendes synspunkter
   •  samfundets synspunkter
   •  jura omkring seksualitet
   •  sexologiens “værktøjer”
   •  seksualtekniske hjælpemidler
   •  udstilling af materialer etc.
   •  drama
   •  krop-psyke
   •  hvad laver en seksualvejleder?

Modul 2 – Introduktion og forventning

   •  videns- og holdningsanalyse
   •  minoriteter
   •  fremmede kulturer
   •  parafilier
   •  medicin og seksualitet
   •  præsentation af nye materialer
   •  etablering af studiegrupper
   •  oplæg omkring 1. projektopgave: “Planlæg, gennemfør og evaluer et brugerkursus”

Modul 3

   •  projektarbejde om brugerkursus

Modul 4 – Egenudvikling

   •  normer, grænser og værdier
   •  følelsesmæssige barrierer
   •  selvindsigt
   •  orientering om forskellige terapi- og behandlingsmetoder
   •  nye materialer
   •  opfølgning på igangværende opgave
   •  undervisningslære

Modul 5 – Evaluering af opgaver samt ny viden

   •  1. projektopgave evalueres
   •  egenudvikling fortsættes
   •  situationer fra deltagernes praksis
   •  mulighed for supervision
   •  nye materialer
   •  ekspertforedrag ad hoc
   •  oplæg omkring 2. Projektopgave: “Selvvalgt opgave”

Modul 6

   •  selvvalgt projektopgave

Modul 7 – Evaluering af opgaver samt ny viden

   •  2. projektopgave evalueres
   •  materialesøgning
   •  behandlerpraksis
   •  inputs fra andre der arbejder med sexologi
   •  synlighed
   •  ekspertforedrag ad hoc
   •  oplæg omkring den 3. projektopgave: “Formidlingsopgaven”

Modul 8

   •  Projektopgave om formidling

Modul 9 –  Evaluering af opgaver samt afslutning

   •  3. projektopgave evalueres
   •  ekspertforedrag ad hoc
   •  opbygning af netværk
   •  retningslinier og vilkår for seksualvejledere
   •  forventninger og fremtidig opkvalificering
   •  dimission med diplomoverrækkelse