Om uddannelsen

Seksualvejlederuddannelsen blev aktuel, da Socialministeriet i 1989 udsendte sin første vejledning: 
Seksualitet – uanset handicap, der pålagde institutioner og medarbejdere en række rådgivnings- og hjælpefunktioner omkring beboernes seksualitet. 

I FN´s standardregler om lige muligheder for handicappede understregers det, at mennesker med nedsat funktionsevne skal have mulighed for at opleve deres egen seksualitet og have seksuelle forhold på linje med andre mennesker, og at de i denne forbindelse skal støttes gennem lovgivning samt med relevant rådgivning. 

Der tales i denne forbindelse om seksualvejledning, som alle medarbejdere skal kunne påtage sig, og seksualoplæring som beboerne har krav på, men som det i nogle tilfælde kan være hensigtsmæssigt at lade udefra kommende hjælpepersoner foretage. 

Her kommer seksualvejlederne ind, som kompetencepersoner, der dels kan rådgive den enkelte beboer og vejlede kolleger, pårørende og offentlige myndigheder. 

Seksualvejlederuddannelsen er konstant under udvikling i samarbejde med myndigheder og specialister under hensyn til den nyeste forskning og de erfaringer, de udøvende seksualvejledere gør i praksis. 

Seksualvejlederuddannelsen:

   •  er den ældste og største efteruddannelse af sin art i Europa med 185 undervisningslektioner!
   •  er et grundigt afprøvet koncept med opstart i 1992
   •  forankrer teori og viden til praksis!
   •  gennemgår løbende evaluering, justering og produktudvikling!
   •  uddanner efteråret 2013 seksualvejleder nr. 300!
   •  har tilknyttet mere end 20 eksterne gæsteforelæsere – alle med forankring i hverdagens faglige praksis!
   •  tilbyder et berigende studie- og netværksmiljø!
   •  råder over Europas største materialesamling: bøger, rapporter, digitale medier, undervisningsmateriale, spil og hjælpemidler!
   •  er adgangsgivende til sexologistudiet ved Göteborg Universitet, som er det mest omfattende sexologiske
      uddannelsesprogram i Norden med såvel pædagogisk som klinisk indhold!
   •  uddanner seksualvejlederne, der henvises til i Socialstyrelsens håndbog “Seksualitet på dagsordenen”.