Pris

Seksualvejlederuddannelsen 2018 – 2019 koster kr. 32.355,- der inkluderer undervisning, kopiering og supervision.

Hertil kommer udgift til overnatning og fuld forplejning (excl. drikkevarer): kr. 15.645,- .

Samlet pris er kr. 48.000,- excl. moms og kan betales over 3 driftsår.

 

I uddannelsesprisen indgår bøgerne:

Når seksualitet tages alvorligt“ af Mona Johansen et al. og “Sex, Kærlighed og Autisme – inspiration til seksualundervisning og seksualpolitik” udgivet af Sex & Sundhed samt læringsspillet: ”Følelser & fornemmelser – på spil”.