Pris

Seksualvejlederuddannelsen 2019 – 2020 koster kr. 33.998,- der inkluderer undervisning, kopiering og supervision.

Hertil kommer udgift til overnatning og fuld forplejning (excl. drikkevarer): kr. 16.439,- .

Samlet pris er kr. 50.437,- excl. moms og kan betales over 3 driftsår.

 

I uddannelsesprisen indgår materialerne:

Bogen “Når seksualitet tages alvorligt“ af Mona Johansen et al. samt læringsspillet: ”Følelser & fornemmelser – på spil” målrettet undervisning af borgeren samt spillet: “Hvad gør du?“, der er målrettet dialogen i kollegakredsen.